Vitajte v privátnej zóne,    ktorá je určená pre kňazov Spišskej diecézy. Privátna zóna poskytuje predovšetkým informácie, ktoré napomáhajú duchovným pastierom v ich každodennej kňazskej službe a sú tak nástrojom na efektívnu pastoračnú činnosť. Zóna poskytuje tiež miesto elektronicej komunikácie medzi kňazmi a vytvára tak virtuálny priestor pre stretnutie a výmenu cenných informácií.

    Každý kňaz disponuje prihlasovacím menom a heslom, ktoré udeľuje kancelária biskupského úradu Spišskej diecézy a za tieto dáta je osobne zodpovedný. V prípade prezradenia prihlasovacích údajov je potrebná ich okamžitá zmena.

    V prípade, že dôjde k zabudnutiu prihlasovacieho hesla, je možné na základe zadania prihlasovacieho mena - použitím voľby "Zabudol som heslo" v systémovom navigátore - obdržať novovygerované heslo na E-mailovú adresu (musí byť zadaná v systéme). V prípade zabudnutia, aj prihlasovacieho mena, je nutné obrátiť sa na kanceláriu biskupského úradu, ktorá poskytne údaj o prihlasovacom mene.

Požehnaný deň :)